Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lut 14, 2021 in Klimatyzacja i chłodnictwo |

Klimatyzacja a bariery architektoniczne: jak dostosować systemy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Klimatyzacja a bariery architektoniczne: jak dostosować systemy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Klimatyzacja a bariery architektoniczne: jak dostosować systemy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Klimatyzacja w pomieszczeniach to obecnie standard. Jednakże, jej stosowanie wiąże się często z barierami architektonicznymi, które utrudniają korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami. W jaki sposób projektować systemy klimatyzacji, aby były dostępne dla każdego użytkownika?

 1. Wymagania prawne
  Pierwszym i podstawowym krokiem przy projektowaniu systemów klimatyzacji jest zapoznanie się z wymaganiami prawno-technicznymi. W Polsce takimi dokumentymi są między innymi: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Wcześniej warto rozważyć normy międzynarodowe, np. Dostępność budynków i ich toalet dla osób niepełnosprawnych – wymogi techniczne PN-EN 17210:202, lub Europejską Normę Dotyczącą Projektowania Dla Wszystkich: PN-EN ISO 21542:2012

 2. Dostępność i przestrzeń
  W przypadku projektowania systemów klimatyzacji należy uwzględnić nie tylko dostępność pomieszczeń, ale również odpowiednią przestrzeń wokół urządzeń oraz ich łatwy dostęp. W tym celu można wykorzystać takie rozwiązania jak:

 • Installacje ścianowe – instalacje klimatyzacyjne instalowane bezpośrednio na ścianie, oferują maksymalny komfort i wolną przestrzeń na podłodze.
 • Klimatyzacja podłogowa – urządzenia te służą do klimatyzacji pomieszczeń z niskim sufitem, a ich kluczową cechą jest umiejscowienie na podłodze, co znacznie ułatwia dostęp do nich dla osób niepełnosprawnych.
 • Montaż na suficie – idealne dla małych pomieszczeń, umożliwia zainstalowanie urządzeń klimatyzacyjnych na suficie, oszczędzając w ten sposób cenną przestrzeń na podłodze.
 1. Sterowanie
  W przypadku osób z niepełnosprawnościami ważne jest, aby sterowanie systemem klimatyzacyjnym było proste i ergonomiczne. Rekomendowane jest, aby przyciski były łatwe w obsłudze, miały dużą czcionkę i były dobrze podświetlone. Dla łatwiejszej kontroli temperatury można również wykorzystać urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety.

 2. Ochrona
  Wszystkie urządzenia klimatyzacji powinny być projektowane z uwzględnieniem ochrony przed awariami, zwłaszcza w przypadku systemów w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze. Ważne, aby systemy te były bardzo wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne i działanie wody.

 3. Regularne przeglądy i konserwacja
  Ważne jest regularne przeglądanie i konserwacja systemu klimatyzacji, aby zapewnić wysoką jakość powietrza, oszczędność energii oraz zwiększyć trwałość urządzeń. Dlatego też, system powinien być projektowany w taki sposób, aby jego elementy były łatwe do demontażu i wymiany, w celu ułatwienia prac konserwacyjnych.

Podsumowując, projektując systemy klimatyzacji, należy uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ważne, aby system był dostępny i ergonomiczny, a jego elementy były łatwe do wymiany i konserwacji. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł korzystać z niego w sposób maksymalnie bezpieczny i komfortowy.