Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on cze 12, 2019 in Inne zagadnienia |

Rodzaje obróbki metali

Rodzaje obróbki metali

Pod pojęciem „obróbka metali” znajduje się zestawienie procesów, w trakcie których dochodzi do zmiany kształtów poszczególnych elementów. Wykorzystywana jest w tym celu odpowiednia technologia. Bardzo często wykorzystywana jest ona przez przemysł – należy do najpopularniejszych rozwiązań technologicznych w przemysłowych zakładach. Obróbka metali związana jest zarówno z ich fizyczną, jak i chemiczną charakterystyką.

Podział obróbki metali

Wyróżnić można następujące rodzaje obróbki metali:
– obróbka skrawaniem,
– obróbka plastyczna,
– obróbka cieplna,
– obróbka chemiczna metali,
– obróbka cieplno-chemiczna.
Obróbka skrawaniem polega na tym, aby nadać konkretnym elementom oczekiwanych przez nas kształtów i wymiarów poprzez usuwanie poszczególnych części ich materiału. Na tej podstawie możliwe jest dokonanie zmiany powierzchni danego przedmiotu, a konkretnie doprowadzenie go do takiego stanu, jaki jest oczekiwany przez odbiorcę. Na obróbkę metali poprzez skrawanie składają się trzy procesy. Pierwszy z nich to toczenie, drugi frezowanie, zaś trzeci – szlifowanie.
Obróbka plastyczna polega na ukształtowaniu materiału (nie tylko jego podzieleniu, ale także zmianie struktury bądź właściwości) przy pomocy działania plastycznego. Możliwa jest ona do przeprowadzenia na zimno, w temperaturze poniżej temperatury rekrystalizacji, oraz na gorąco. Wyróżnić możemy cztery rodzaje obróbki plastycznej: kucie, tłoczenie, ciągnięcie oraz gięcie.
Obróbka cieplna polega na przeprowadzeniu zabiegów termicznych, w wyniku których dochodzi do zmiany struktury stopów metali, w efekcie zaś do modyfikacji chemicznych, fizycznych i mechanicznych właściwości. Ten rodzaj obróbki stosuje się głównie w przypadku stali, ponieważ wykazuje ona szczególną skłonność oraz podatność do modyfikacji. Do obróbki cieplnej zaliczyć można hartowanie, wyżarzanie, przesycanie oraz stabilizowanie.
Obróbka chemiczna polega na tym, że na powierzchnie metali przeprowadzane jest chemiczne bądź fizykochemiczne oddziaływanie, co w konsekwencji prowadzi do powstania ochronnej powłoki stanowiącej zabezpieczenie przed korozją oraz ogólnie zwiększającą wytrzymałość metali. Wyróżnić można następujące sposoby obróbki chemicznej: nawęglanie, węgloazotowanie (cyjanowanie) i metalizowanie dyfuzyjne.
Cieplno chemiczna obróbka metali dokonywana jest na stopach żelaza z węglem, np. stal lub żeliwo. Pod wpływem ciepła i chemicznego oddziaływania modyfikowane są ich niektóre fizyczne i chemiczne właściwości. Wyróżnić można następujące rodzaje obróbki cieplno-chemicznej: aluminiowanie, azotowanie, chromowanie, naborowywanie, nawęglanie, siarkowanie oraz węgloazotowanie (cyjanowanie).